EccoWood wyróżniony nagrodą Przedsiębiorcy Dla Środowiska

EccoWood wyróżniony nagrodą Przedsiębiorcy Dla Środowiska

Wraz z początkiem XXI wieku coraz więcej ludzi na całym świecie świadomie podchodzi do kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Także firmy, zarówno międzynarodowe korporacje, jak i lokalne przedsiębiorstwa, coraz częściej zaczynają troszczyć się o środowisko naturalne.

W imię społecznej odpowiedzialności biznesu, nie tylko przestrzegają regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska, ale także podejmują wiele działań mających na celu ochronę przyrody i edukację ekologiczną swoich pracowników oraz klientów. Właśnie do takich firm skierowany jest Program Promocji Gospodarczej „Przedsiębiorcy dla Środowiska” realizowany przez AIOŚ. Jego celem jest wyróżnienie firm, które podejmują działania zmierzające do poprawy ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Chcemy doceniać i promować przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które szczególną wagę przykładają do ekologicznego, zrównoważonego i przyjaznego środowisku sposobu zarządzania firmą. Zależy nam na tym, by wzorce i praktyki przez nich stosowane mogły posłużyć za przykład i wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorców. Uczestnicy Programu Promocji Gospodarczej „PdŚ” będą mogli nie tylko wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z zakresu ochrony środowiska z innymi firmami, organizacjami pozarządowymi i samorządami, ale także promować przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne stosowane w ich firmach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *